Sorry; deze foto heeft copyright ©

Veel gestelde vragen over Energielabels

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over de verplichting om bij verkoop of nieuwe verhuur van een woning of utiliteitsgebouw een energielabel te overleggen.

Woningen

 • Is het energielabel ook verplicht voor monumenten? Nee, alle officiële monumenten, zowel rijks-, provinciaal als gemeentelijk zijn uitgezonderd. Ze hebben wel een voorlopig energielabel gekregen, maar u bent als eigenaar van een monument niet verplicht een definitief label te overhandigen als u de woning verkoopt of verhuurt.
 • Is het energielabel ook verplicht als ik een kamer in m’n huis verhuur of ga verhuren? Nee, het energielabel geldt voor gehele woningen, en niet voor losse kamers in een woning. Dus ook niet voor studentenkamers.
 • Is het energielabel ook verplicht als ik ga onderverhuren? Ja, in alle gevallen van nieuwe verhuur voor langer dan 4 maanden is een energielabel verplicht. Als u uw woning gaat onderverhuren is uw huiseigenaar verantwoordelijk voor het verkrijgen en beschikbaar stellen van een definitief energielabel. Een eventuele boete is ook voor de woningeigenaar. Als onderverhuurder moet u uw huisbaas op de hoogte stellen van de onderverhuur.
 • Is het energielabel ook verplicht als ik m’n huis tijdelijk verhuur bijvoorbeeld in de vakantie? Het energielabel geldt niet als:
  • U uw huis minder dan vier maanden per jaar gaat verhuren aan dezelfde bewoner;
  • Uw huis bij tijdelijke verhuur een verwacht energieverbruik heeft van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik.
  • Als u uw huis dus tijdelijk verhuurt in de vakantie zal over het algemeen aan beide bovenstaande voorwaarden worden voldaan, en dus is het energielabel niet verplicht.
 • Is het energielabel ook verplicht voor vakantiewoningen? Als u uw vakantiewoning als woonhuis verkoopt aan de kopende partij, bent u verplicht een energielabel te overhandigen aan de koper. Een energielabel is niet verplicht als ook de koper de woning gebruikt als vakantiewoning en voldoet aan de voorwaarden dat:
  • De woning minder dan vier maanden per jaar wordt gebruikt;
  • De woning een verwacht energieverbruik heeft van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik.
 • Is het energielabel ook verplicht voor caravans? Nee. Caravans staan niet ingeschreven in het kadaster als woning, dus vallen er sowieso buiten.
 • Is het energielabel ook verplicht voor slooppanden? Ja, het label is verplicht voor (>bij nieuwe verhuur van) woningen die op basis van de leegstandswet verhuurd worden (onder de liberalisatiegrens) en op de nominatie staan om gesloopt te worden.
 • Is het energielabel ook verplicht voor woonboten? Nee. Woonboten staan bij het kadaster niet ingeschreven als woningen en hoeven dus ook geen energielabel te hebben.
 • Is het energielabel ook verplicht voor woonwagens? Woonwagens zijn veelal niet groter dan 50 m2, de grenzen voor het definitieve energielabel. Als de woonwagen groter is dan deze 50 m2 moet u wél een definitief energielabel aanvragen bij verkoop of verhuur.
 • Is het energielabel ook verplicht voor nieuwbouwwoningen? Ja, het energielabel is ook verplicht wanneer een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd. De verkoper van de woning is verplicht bij oplevering het energielabel te overhandigen aan u als kopende partij. Dit gaat op dezelfde manier als bij verkoop van een woning, door in te loggen op www.energielabelvoorwoningen.nl. Een EPC-berekening van de woning kan niet worden gebruikt als vervanging voor het definitieve energielabel.
 • Is het energielabel ook verplicht voor appartementen kleiner dan 50 m2? Ook appartementen kleiner dan 50 m2 zijn labelplichtig.
 • Moet ik als projectontwikkelaar een definitief energielabel verstrekken voor een woning die al wel verkocht is maar nog niet is opgeleverd? Ja, bij de oplevering moet wettelijk gezien een definitief energielabel worden overlegd. Dat het huis al verkocht is ontslaat u niet van die plicht.
 • Moet ik als projectontwikkelaar een definitief energielabel verstrekken voor een woning die ik in opdracht bouw? Nee, als u de woning in opdracht bouwt en uw opdrachtgever de eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor de bouw is het aan de opdrachtgever om een energielabel aan te vragen.
 • Wij hebben met z’n drieën een huis geërfd. Ik koop de anderen uit. Is een energielabel nodig?
  • Nee, dan is er geen energielabel nodig.
  • Hier is sprake van een akte van verdeling: het toedelen van het aandeel in de woning aan de andere erfgenamen tegen betaling van een waarde/bedrag. Dit geldt niet als een verkooptransactie waarvoor een energielabelplicht geldt.
 • Is het energielabel verplicht bij het uitkopen van de ex-partner vanwege echtscheiding? Als u vanwege een (echt)scheiding volledig eigenaar wordt van de woning, bent u niet verplicht een energielabel te hebben.

Utiliteitsgebouwen

Een (utiliteits)gebouw moet op een mutatiemoment (verkoop, verhuur, sloop of oplevermoment) voorzien zijn van een energielabel. Het energielabel is verplicht bij gebouwen met de volgende gebruiksfuncties of een combinaties van deze gebruiksfuncties: kantoor, gezondheidszorg (klinisch en niet-klinisch), bijeenkomst, onderwijs, sport (verwarmd en matig verwarmd), logies, cel en winkelfunctie. Onderstaand document geeft hier antwoorden op.

Welke utiliteitsgebouwen (of delen) zijn labelplichtig (pdf)