Sorry; deze foto heeft copyright ©

Geluidsmeting 

* Voor het doen van een geluidsmeting van geluids(hinder) en toetsen van geluidsnormen*

Een geluidsmeting verricht je voornamelijk voor het meten van installatiegeluid. Installaties kunnen geluid produceren dat als hinderlijk wordt ervaren in je eigen pand of in een aangrenzende pand. Sommige installaties produceren continu geluid (zoals een ventilatiesysteem). Andere installaties produceren af- en toe geluid (zoals standleidingen van de riolering). Hoge geluidsniveaus worden vooral hinderlijk ervaren in de woonkamer en in de slaapkamers. Geluidshinder kan voor een aanzienlijke vermindering zorgen van het comfort.

” Je vraagt je daarom af; kan ik met een eenvoudig advies inzicht krijgen in mijn geluidscomfort? “

Een DUBO-Plan geluidsmeting laat zien hoe het gesteld is met het geluidsniveau in de diverse vertrekken in je kantoor gesteld is. Met een gekalibreerde geluidsmeter worden er metingen verricht, waardoor het bekend wordt waar in de woning welk geluidsniveau heerst. Het geluidsniveau is overigens maar een beperkte manier om mogelijke hinder mee te beoordelen. De aard van het geluid (stampen, ruisen, brommen, piepen, muziek en dergelijke), heeft ook een grote invloed.

Indien in verband met burenoverlast geluidsmetingen gewenst zijn dan moet vaak lang worden gemeten en moet simultaan een geluidsopname worden gemaakt zodat achteraf kan worden vastgesteld waardoor het geluid wordt veroorzaakt. Zo’n geluidsonderzoek is kostbaar vanwege de tijd die het uitwerken van de meting kost en is ook niet type onderzoek wat hier omschreven wordt. Voor burenlawaai zijn er overigens geen wettelijke eisen of normen.

De kenmerken:

  1. Volledig; de meting is gericht op je woning en geeft een compleet inzicht van waar in de woning welk geluidsniveau heerst;
  2. Geen verrassingen; we lopen met de geluidsmeter door je woning en doen de metingen gezamenlijk;
  3. Snel resultaat; de resultaten van het onderzoek worden ter plaatse met je besproken;
  4. Goed bruikbaar; de meetresultaten worden in een beknopt rapport digitaal ter beschikking gesteld waarbij er meteen een toetsing plaatsvindt op basis van de huidige normen en richtlijnen;
  5. Extra; desgewenst is deze rapportage te gebruiken als uitgangspunt voor systeem optimalisatie evenals voor garantie- en opleverafhandelingen;

Bel 0320 219919 voor meer informatie of vraag vandaag nog je geluidsmeting aan!

Aanvraag meting

Geluidsmeting