DUBO-Plan stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website actueel blijft. In deze disclaimer wordt uitgelegd welke voorbehouden DUBO-Plan maakt. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Informatie
Aan de informatie verschaft op de website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten. DUBO-Plan staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert DUBO-Plan dat de site foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. DUBO-Plan is niet aansprakelijk voor eventuele schade – direct dan wel indirect – die ontstaat ten gevolge van toegang en gebruik van de website.

Verwijzingen en hyperlinks
Op de website van DUBO-Plan wordt al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door DUBO-Plan niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. DUBO-Plan wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.