EED Energie-audit

EED Energie-audit aanvragen? In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. Deze richtlijn hoeft tot doel om in 2020 20% minder energie te verbruiken in Europa. Daartoe bevat de richtlijn verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven.

De EED Energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming.

Wat is de EED Energie-audit?
De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

Is mijn onderneming auditplichtig?
U bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als uw onderneming (of instelling met een economische activiteit):
250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen

Voor dit onderzoek brengt DUBO-Plan de energiestromen in kaart op basis van een uitgebreide inventarisatie van gebouwen, installaties, apparaten en vervoersmiddelen.

Onze energie audit omvat:
– Opstellen gedetailleerde energiebalans
– Schematisch overzicht van energiestromen (inclusief vervoer)
– Overzicht van relevante energiebesparende maatregelen
– Toetsing Erkende Maatregelenlijsten
– Gevalideerde energiebesparing en kostenvoordeel per maatregel
– Aanwijzing verplichte maatregelen volgens wet milieubeheer
– Rapport conform eisen EED

DUBO-Plan maakt uw energie-auditverslag EED conform de standaarden van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bel of mail ons voor meer informatie of vrijblijvende prijsopgave voor uw project !