Verbruikt uw bedrijf of instelling (Wet milieubeheer-inrichting) per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas ?

Verplichting
Dan bent u op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. De verplichting geldt voor ééns per 4 jaar.

Uitgangspunt
Als uitgangspunt wordt de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) gebruikt voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken is er een EML opgesteld. Per erkende maatregel wordt aangegeven of die wel of niet zijn uitgevoerd of dat er een alternatieve maatregel is genomen. Dat gaat bijvoorbeeld om LED-verlichting, isolatie en energiezuinige apparatuur. Deze maatregelen voor energiebesparing móet uw bedrijf doorvoeren.

Energie-auditplicht (EED)
Het is mogelijk dat uw onderneming, naast de informatieplicht energiebesparing, ook een EED-auditplicht heeft. Dat hangt af van een aantal factoren, zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal.

Aangifte
Om te voldoen aan de informatieplicht wordt geïnventariseerd welke maatregelen wel en niet zijn doorgevoerd. In het eLoket van het RVO geven wij de status per maatregel aan.

DUBO-Plan inventariseert en verzorgt voor u aangifte informatieplicht energiebesparing. Bel of mail ons voor meer informatie of vrijblivende prijsopgave voor uw aangifte !