luchtdichtheidsmeting

Luchtdichtheidsmeting nodig? De luchtinfiltratie of luchtdichtheid van de gebouwschil bepaalt in hoge mate het energieverlies van een gebouw. Vandaar dat de overheid steeds hogere eisen aan de luchtdichtheid van nieuwe gebouwen stelt.

Toetsing
Tijdens een blowerdoor test wordt de luchtdichtheid van een woning of een bedrijfsgebouw bepaald. Tevens wordt getoetst of de QV10 waarde uit de EP/W/U berekening (BENG NTA 8800) voldoet. Maar ook bij bestaande gebouwen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een luchtdichtheidstest om de oorzaken van tocht en andere comfort problemen te lokaliseren.

Luchtdichtheidsmeting met blowerdoor
Een luchtdichtheidstest wordt uitgevoerd met een zogenaamde blowerdoor. Dit is een grote ventilator die tijdelijk in een deuropening wordt geplaatst. Tijdens een luchtdichtheidsmeting of QV10 meting wordt met een gekalibreerde drukmeter zeer nauwkeurig het verlies door luchtlekken in de gebouwschil gemeten.

Hoe werkt een blowerdoor test?
Voor een luchtdichtheidsmeting met een blowerdoor worden alle ramen, buitendeuren en ventilatie openingen gesloten en worden de binnendeuren geopend. Daarna wordt de blowerdoor in een deuropening geplaatst en wordt de ventilator in werking gezet. Met de blowerdoor wordt volgens een voorgeschreven protocol de hoeveelheid lucht gemeten die per tijdseenheid en bij een vastgestelde druk door de gebouwschil lekt.

Controle EP-W/U (NTA8800) berekening
Met gebruik van blowerdoor wordt aan de hand van een luchtdichtheidsmeting gecontroleerd of woningen of bedrijfsgebouw voldoen aan de infiltratiewaarde uit de EP berekening. Deze meting moet uitgevoerd worden door een onafhankelijke partij en is verplicht als er geen standaardwaarde QV10 waarde is ingevoerd. Dit geldt ook voor het verkrijgen van een Passiefhuis certificaat.

Ruwbouwfase
Wanneer er een lage QV10 waarde in de energieprestatie berekening is ingevoerd dient te worden aangetoond dat deze ook werkelijk gerealiseerd is door een QV10 meting uit te laten voeren door een onafhankelijke partij. Het is aan te bevelen om tijdens de ruwbouwfase een blowerdoortest uit te laten voeren. Eerst wordt het luchtlekverlies gemeten en worden de aanwezige luchtlekken gelokaliseerd op met thermografie of met rook. Blijkt het lekverlies te hoog te zijn dan kan tijdens de afbouw nog aanpassingen gedaan worden.

Rapportage
Standaard omvat de rapportage de resultaten van de meting alsmede een kwalitatief onderzoek van de luchtlekkages op hoofdlijnen.

Normen
DUBO-Plan voert luchtdichtheidsmetingen uit volgens SKH Publicatie 13-01 en voorgeschreven normen uit het bouwbesluit en ISSO 82.1, ISSO 75.1, NEN 2686 (1988) inclusief aanvullingsblad A2 (2008) alsmede NEN-EN 13829.

Bel of mail ons voor meer informatie of vrijblijvende prijsopgave voor uw project !