Luchtkwaliteit

Uit onderzoek van het RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) blijkt dat in 30 tot 65 procent van de gebouwen de vereiste ventilatiecapaciteit en dus luchtkwaliteit niet wordt behaald, in negentig procent van de gebouwen wordt een acceptabel geluidsniveau van de installatie overschreden.

Ventilatiemetingen
De ventilatiemetingen worden uitgevoerd als opleveringsmeting (controle van de Bouwbesluit- en/of bestekseisen) of in het kader van klachtenonderzoek of ter preventie van COVID. De meetresultaten geven inzicht in de gerealiseerde bouwfysische prestatie.

CO2 metingen
Een correcte samenhang van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid (Rv) en CO2 bepaald in grote mate de kwaliteit van het binnenklimaat. Indicatoren als Rv en Co2 geven inzicht in mate van voldoende ventileren en of er kans is op overlast door vocht en schimmel.

Normen
Wij controleren als onafhankelijk bedrijf de kwaliteit (CO2) en de capaciteit (hoeveelheid lucht) van de installatie conform de NEN 1087 en het Bouwbesluit 2012.

Benodigdheden
Benodigd zijn de specificaties op die van toepassing zijn op de ventilatievoorziening en/of installaties. Als voor de omgevingsaanvraag van het pand of de woning een EP- en/of een ventilatieberekening is gemaakt, zijn deze berekeningen onderdeel van deze specificaties.

Horeca
De Drank- en Horecawet stelt een aantal eisen aan de inrichting van een horecabedrijf. Een horecalokaliteit heeft een goed werkende mechanische ventilatie-inrichting die rechtstreeks de buitenlucht in verbinding staat en een luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte heeft.

Fasering
De ventilatiemeting kent de volgende fasen:
– Vaststelling voorgeschreven specificaties in meetrapport
– Beoordeling luchtkwaliteit en/of ventilatievoorziening.
– Advies & schriftelijke rapportage.

Onafhankelijk
Als onafhankelijk adviseur is DUBO-Plan in staat om ventilatiehoeveelheden en de ventilatiekwaliteit vast te leggen en verzorgt desgewenst tevens een verbeterplan. Onze inspecteurs hebben daarvoor de beschikking over specialistische apparatuur zoals LoFlo Balometers, ATAL CO2 loggers en divers apparatuur van Testo,

Bel of mail ons voor meer informatie of vrijblijvende prijsopgave voor uw project !