NTA 8800 van kracht!

Sinds 1 januari 2021 is het niet meer mogelijk voor woningeigenaren om zelf een vereenvoudigd energielabel aan te vragen. Enkel energieadviseurs die aan huis komen, mogen de energielabels nog toekennen.

Vorig jaar werd al bekend dat woningen met zonnepanelen door invoering van de nieuwe bepalingsmethoden voor het meten van de energieprestatie van gebouwen – de NTA 8800 – in sommige gevallen een slechter energielabel krijgen.

Sinds 1 januari 2021 is het niet meer mogelijk voor woningeigenaren om zelf een vereenvoudigd energielabel aan te vragen. Enkel energieadviseurs die aan huis komen, mogen de energielabels nog toekennen.

Vorig jaar werd al bekend dat woningen met zonnepanelen door invoering van de nieuwe bepalingsmethoden voor het meten van de energieprestatie van gebouwen – de NTA 8800 – in sommige gevallen een slechter energielabel krijgen.

Primaire Energiefactor
De oorzaak is de Primaire Energiefactor (PEF). Dat is een van de aspecten die bijdraagt aan de verschuivingen in energielabels. De PEF drukt uit hoeveel kilowattuur fossiele energie gebruikt wordt voor de productie van 1 kilowattuur elektriciteit. In de NTA 8800 is de PEF van elektriciteit veel lager geworden, omdat de opwekking van stroom de laatste jaren duurzamer is geworden.

‘Het landelijk elektriciteitsnet wordt steeds duurzamer. De nieuwe rekenmethodiek houdt daarmee rekening. Zonnepanelen leveren daardoor ten opzichte van de vorige methodiek een relatief kleinere bijdrage aan de energieprestaties van het gebouw’, aldus minister Ollongren. ‘Dat neemt niet weg dat het toepassen van zonnepanelen nog steeds resulteert in een verbetering van het energielabel en onveranderd belangrijk is voor de doelstelling van hernieuwbare energie.’

Afspraak energieadviseur
Woningeigenaren die een energielabel willen aanvragen, moeten hiervoor sinds 1 januari 2021 een afspraak met een vakbekwaam energieadviseur maken. Die komt langs en bekijkt in gemiddeld 1 à 2 uur tijd het huis. De adviseur neemt kenmerken op van de woning zoals de afmetingen en de aanwezige isolatie van het dak en de muren, maar bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van zonnepanelen.

Op basis hiervan berekent de energieadviseur hoeveel energie er nodig is voor: verwarming; warm water; ventilatie; koeling van de woning. Zo stelt de energieadviseur het energielabel nauwkeurig vast en is het mogelijk om verbeteringen aan te bieden. Deze aanbevelingen voor verduurzaming komen ook op het energielabel te staan.

Prijs energielabel
De prijs van een energielabel hangt af van verschillende factoren, waaronder het type woning, de beschikbare documenten over de woning en de tijd die een energieadviseur nodig heeft om alle kenmerken van de woning op te nemen. De kosten voor een energielabel komen volgens de Rijksoverheid naar verwachting bij een eengezinswoning uit op gemiddeld 190 euro. Bij appartementen gaat het om gemiddeld 100 euro. De gemiddelde prijs in de praktijk wordt in de loop van 2021 duidelijk.

Voor woningeigenaren die in 2020 nog snel een vereenvoudigd energielabel (VEL) hebben aangevraagd, geldt dat dit label 10 jaar geldig blijft. Een oproep van Eigen Huis om nog in 2020 een energielabel aan te vragen, heeft daarbij in december tot een explosieve stijging van het aantal aangevraagde labels geleid.