Energielabel aanvragen laatste normering (BENG / NTA 8800) ? Vanaf 1 januari 2021 zijn alle nieuwe utiliteitsgebouwen en woningen (bijna) energieneutraal. De term BENG is een letterlijke vertaling van het begrip ‘nearly zero energy buildings’ (nZEB) uit de Europese EPBD (Energy performance of buildings directive).

Vanaf 1 januari 2021 zijn alle nieuwe utiliteitsgebouwen en woningen (bijna) energieneutraal. De term BENG is een letterlijke vertaling van het begrip ‘nearly zero energy buildings’ (nZEB) uit de Europese EPBD (Energy performance of buildings directive).

Bepalingsmethode
Vanaf 1 januari 2021 moet dit label worden vastgesteld met de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 (BENG). Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoren minimaal label C hebben.

Beng indicatoren
Voor nieuwe gebouwen gelden drie BENG-indicatoren. Deze drie vormen gezamenlijk de opvolger van de huidige EPC-eisen. Deze nieuwe indicatoren worden ook met een nieuwe bepalingsmethode berekend: NTA 8800.

Wat is de NTA8800?
De NTA8800 is een nieuwe methodiek om de energieprestatie van woning of een gebouw vast te stellen, en geldt zowel voor bestaande bouw (basismethode) als nieuwbouw (detailmethode).

Deze methode is gebaseerd op de Europese CEN-normen en is gedetailleerder dan de huidige methode. De BENG berekening volgens de NTA8800-methode bestaat uit vier onderdelen:

  • BENG 1 Maximale energiebehoefte; de energie om een gebouw te verwarmen en te koelen. Dit is een theoretisch getal (kWh/m² per jaar).
  • BENG 2 Primair fossiel energieverbruik; de optelsom van alle energie om een gebouw te gebruiken, dus inclusief verlichting, warm tapwater en ventilatie. Hierin wordt het gebruik van duurzaam opwekte energie niet meegerekend. Ook dit is een theoretisch getal (kWh/m² per jaar), maar komt het dichtbij het werkelijke verbruik.
  • BENG 3 Aandeel hernieuwbare energie; het aandeel duurzaam opgewekte energie in verhouding tot alle energie die nodig is om een gebouw te gebruiken. Dit is een percentage.
  • TO-juli; is een nieuwe indicator die samen met het nieuwe stelsel voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen wordt ingevoerd. Deze grootheid geeft een indicatie van het risico op temperatuuroverschrijding en wordt bepaald aan de hand van de berekende koelbehoefte over de maand juli in de BENG-berekening volgens NTA 8800. Uit eerste berekeningen blijkt dat deze nieuwe indicator in veel gevallen mede maatgevend wordt voor het energieconcept van het gebouw.

Voor nieuwbouwwoningen en utiliteitsgebouwen geldt vanaf 1 januari 2021 dat een BENG berekening en energielabel volgens de EP-UD / W detailmethode moet worden opgesteld. Dit geldt ook voor nieuwbouw waarvan de omgevingsvergunning voor 1 januari 2021 is aangevraagd maar na deze datum wordt opgeleverd.

Bij DUBO-Plan kunt u een energielabel aanvragen. DUBO-Plan kan volgens de EP-UD / W detailmethode BENG energielabels voor onder andere omgevingsvergunningen berekenen en afgeven. Bel of mail ons voor meer informatie of vrijblijvende prijsopgave voor uw project !

Via onderstaande doorkies kunt u een basis-label aanvragen wat u nodig heeft bij verhuur of verkoop van uw woning.