DUBO-Plan & Algemene voorwaarden

Voor iedereen die houdt van simpel en helder, hebben we onze algemene voorwaarden in duidelijke taal opgeschreven. Vinden we zelf ook fijn.

DEFINITIES
Artikel 1
We hebben geprobeerd deze voorwaarden zo simpel en helder mogelijk te houden. Het is dus niet nodig je om de oren te slaan met definities. Maar wel leuk.

  • Klant                  = Koning
  • Service              = Onze obsessie
  • Specialisme       = Onze specialiteit
  • Eigenzinnig        = Een beetje anders

INDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Artikel 2
Wij zijn EPA-Plan bv
Wij zijn ook : Certificaat-Online en DUBO-Plan

Je kunt ons zo bereiken:
Bellen  : 0320-219919
Mailen : Klantenservice@dubo-plan.nl

Langskomen      : Kaapstanderweg 1H 8243RB LELYSTAD
Schrijven            : Postbus 2408/8203 AK LELYSTAD

Wij zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur

En als je van lange nummers houdt:
Dit is ons KvK-nummer                          : 239.095.575
Dit is ons BTW-identificatienummer   : NL 8141.74.772 B02
Dit is ons IBAN nummer                        : NL23 INGB 0002 3918 20 t.n.v. EPA-Plan b.v.

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 3
Wij doen ons best deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat wij voor je doen en wat we van jou verwachten. Als je iets bij ons koopt of hebt gekocht, natuurlijk. Anders is het niet zo toepasselijk. Soms bieden wij aparte voorwaarden aan bij een product. Ook dan gelden deze algemene voorwaarden. Als de verschillende voorwaarden elkaar tegenspreken, kies jij de meest gunstige.

HET AANBOD
Artikel 4
We vertellen je altijd eerlijk wat, wanneer en hoe je iets kunt kopen en wat het kost.

DE OVEREENKOMST
Artikel 5
Als je een bestelling bij ons doet, krijg je daarvan een bevestiging per e-mail. Wij voegen alle informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling, maar het meeste vind je ook op onze site. Het is natuurlijk wel handig als je de (digitale) bon goed bewaart. Wij houden ons wel het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

VERPLICHTINGEN TIJDENS BEDENKTIJD
Artikel 6
Wil je bij nader inzien toch niet gebruik maken van onze diensten? Dan mag je ons dat binnen 14 dagen na opdracht ons laten weten. Zie ook ons standaard formulier in de downloads. Je ontvangt je betaling binnen 10 dagen terug.

Oh ja “daarom” accepteren we ook als reden.

UITSLUITING BEDENKTIJD
Artikel 8
Je begrijpt vast dat je niet van je bedenktijd gebruik kunt maken wanneer de overeenkomst of opdracht reeds volledig is nagekomen. In gevallen dat de opdracht gedeeltelijk is uitgevoerd geldt dat de gemaakte kosten die reeds voor de opdracht gemaakt zijn zullen worden verrekend met het opdracht bedrag.

VERZENDKOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
Artikel 9
Die zijn er niet: verzending naar EPA-Plan is altijd gratis daar wij alle alles digitaal doen.

VERPLICHTINGEN VAN EPA-Plan BIJ HERROEPING
Artikel 10
Zodra jij binnen 14 dagen na opdracht bij ons aangeeft iets te willen herroepen, doen wij dit:
We sturen na ontvangst van jouw aanvraag een bevestiging, en je ontvangt je betaling binnen 10 dagen terug.

DE PRIJS
Artikel 11
Onze prijzen zijn zonder verassingen all-inn, exclusief BTW en altijd inclusief reis- en afmeldkosten ed. Wanneer prijzen inclusief BTW zijn wordt dat nadrukkelijk aangegeven.

CONFORMITEIT EN GARANTIE
Artikel 12
Je hebt recht op een goed product, punt. Is er toch iets mee aan de hand, dan lossen we het voor je op. Hierbij volgen we altijd de wet. Zie ook http://www.consuwijzer.nl/thema/garantie

LEVERING EN UITVOERING
Artikel 13
Wij doen ons best om jou goed van dienst te zijn. Daar zijn we een beetje obsessief in.
Als je op werkdagen iets bij ons bestelt, proberen we binnen 24 uur een afspraak te maken.

BETALING
Artikel 14
Als wij je vragen een bedrag vooruit te betalen, maken we direct na ontvangst je opdracht in orde. In alle andere gevaallen is de betalingstermijn 14 dagen. Klopt iets niet in de betaalgegevens? Laat het ons dan weten.

KLACHTENREGELING
Artikel 15
Heb je een klacht? Vervelend.
We doen er alles aan om je klacht te verhelpen. Uiteraard hebben we daar een mooie procedure voor. Als je een klacht hebt, laat het ons dan snel weten (per post of per email: klantenservice@dubo-plan.nl). Omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk, dan kunnen we je goed helpen. Uiterlijk binnen 2 dagen krijg je antwoord van ons. We helpen je direct, of je hoort hoeveel tijd we nodig hebben om het recht te zetten.

GESCHILLEN
Artikel 16
Komen we er echt niet uit? Dan kun je besluiten de zaak (voor wat betreft energielabels) binnen drie maanden voor te leggen aan de Geschillencommissie Energielabel, vallend onder de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken gevestigd te Den Haag. Wij hebben ons bij deze stichting laten registreren en zullen ons aan bindende adviezen van de Geschillencommissie Energielabel onderwerpen. Als je daarvoor kiest, vinden wij dat oprecht jammer. Maar we respecteren je keuze.

INFORMATIE
Artikel 17
Alle door jou aan ons verstrekte gegevens en informatie zal door ons vertrouwelijk worden behandeld.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 18
De aansprakelijkheid van ons beperkt zich tot maximaal de hoogte van de opdrachtvergoeding daarnaast zijn wij bevoegd de eventuele schade zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Voorwaarde is wel dat je hiertoe alle medewerking verleend.

VERVALTERMIJN
Artikel 19
Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel; als je niet tevreden bent laat het ons binnen een half jaar weten na uitvoering van de opdracht.

OVERMACHT
Artikel 20
Je zult begrijpen dat wij niet zijn gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien er sprake is van overmacht. Wij zullen je in geval van overmacht onverwijld informeren. Tijdens het bestaan van overmacht hebben we het recht om de overeenkomst te beëindigen en worden onze verplichtingen opgeschort. In deze gevallen heb je geen recht op vergoeding van kosten of schade.

ENERGIELABEL (Omgevingsvergunning of definitief label)
Artikel 21
Bij opdrachten voor een label op basis van een energieprestatie berekening (ongevingsvergunning of defintief label conform NTA 8800) werken wij in opdracht van certificaathouder het Duurzaam Energieloket te Amstelveen.  Wij zijn hierdoor verplicht om voor deze berekeningen de voorwaarden van  Duurzaam Energieloket te volgen. Deze zijn te vinden op https://duurzaamenergieloket.nl/wiewij-zijn/algemene-voorwaarden-certificering. De opname(s) van de woning(en) en/of pand(en) en het uitbrengen van het Energieprestatiecertificaat zal worden uitgevoerd volgens de wettelijk geldende normen en regelgeving. De uit het onderzoek verkregen gegevens zullen worden geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het is mogelijk dat de Certificerende Instelling (SKG – IKOB) een controle bezoek zal uitvoeren.  En dat het geen toegang verkrijgen tot een gebouw ten behoeve van een controle onderzoek tot verwijdering leidt van het energieprestatie-rapport uit het landelijk gegevensbestand van geregistreerde energieprestatie-rapporten. Je bent dus verplicht hieraan mee te werken.

NIEUWSBRIEF EN RECLAME
Artikel 22
Bij het geven van een opdracht stem je automatisch in dat je onze nieuwsbrief ontvangt. Je kan deze zonder gezeur opzeggen. Overige reclame-uitingen zullen altijd in overleg met je worden overlegt.

AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Artikel 23
Dit waren onze algemene voorwaarden. Lekker duidelijk, toch? Als wij in de toekomst iets gaan veranderen aan deze voorwaarden, vind je dat terug op onze website. We zorgen er sowieso voor dat veranderingen niet nadelig zijn voor jou.