DUBO-Plan & Algemene voorwaarden

Voor iedereen die houdt van simpel en helder, hebben we onze algemene voorwaarden in duidelijke taal opgeschreven. Deze voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de kamer van koophandel.

Onze nummers:

 • KvK 82.494.339
 • BTW NL 00312.1614.B45
 1. Alle opdrachten worden aanvaard overeenkomstig de rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 (ontwikkeld door BNA en NLingenieurs). Mocht u een exemplaar van de DNR 2011 wensen te ontvangen dan zullen wij deze kosteloos ter beschikking stellen. U kunt de volledige tekst van de DNR 2011 ook downloaden vanaf www.nlingenieurs.nl/downloads/dnr-2011/.
 2. Geschillen particuliere opdrachtgever energielabels; Bij geschillen over energielabels kan een particuliere opdrachtgever binnen drie maanden na oplevering label deze voorleggen aan de Geschillencommissie Energielabel, vallend onder de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken gevestigd te Den Haag. DUBO-Plan heeft zich bij deze stichting laten registreren en zal zich aan de bindende adviezen van de Geschillencommissie Energielabel onderwerpen.
 3. Opname; in het kader van de verplichte kwaliteitsbewaking volgens de BRL9500, wordt de EP-berekening opgenomen in de landelijke database ep-online.nl. Steekproefsgewijs zal een control onderzoek plaats kunnen vinden.
 4. Indien geen medewerking wordt verleend aan dit control onderzoek, wordt de EP-berekening verwijderd uit de landelijke database
 5. De opname(s) van de woning(en) en/of pand(en) en het uitbrengen van het Energieprestatiecertificaat zal worden uitgevoerd volgens de wettelijk geldende normen en regelgeving.
 6. De opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen.
 7. Het actuele procescertificaat van BuildingLabel of Duurzaam Energieloket kan worden gevonden op de website van SKW Certificatie of respectievelijk SKG – IKOB.
 8. Verplichtingen tijden bedenktijd bij particuliere opdrachtgevers; Als de opdrachtgever bij nader inzien geen gebruik wil maken van onze diensten dient deze binnen 14 dagen na opdracht DUBO-Plan kenbaar te maken. DUBO-Plan stort ontvangen betalingen binnen 10 dagen terug.
 9. Uitsluiting bedenktijd bij particuliere opdrachtgevers; De bedenktijd vervalt wanneer de overeenkomst of opdracht door DUBO-Plan reeds volledig is nagekomen. In gevallen dat de opdracht gedeeltelijk is uitgevoerd geldt dat de gemaakte kosten die reeds voor de opdracht gemaakt zijn zullen worden verrekend met het opdracht bedrag.
 10. Verplichtingen van DUBO-Plan bij herroeping bij particuliere opdrachtgevers; Zodra de opdrachtgever  binnen 14 dagen na opdracht bij DUBO-Plan aangeeft iets te willen herroepen, bevestigd DUBO-Plan deze. De opdrachtgever ontvangt je betaling binnen 10 dagen terug.
 11. Klachtenregeling; DUBO-Plan doet er alles aan om klachten te verhelpen. Deze kan kenbaar gemaakt worden per post of per email (postbus@dubo-plan.nl). DUBO-Plan zal hierop binnen 2 werkdagen reageren.