nZEP-Advies

Heeft u een nZEP-Advies nodig? De nZEB-methodiek is een ontwerptool voor energetische optimalisatie van gebouwen. Met de nZEB-tool wordt de energiebalans integraal doorgerekend. Zo kan de energieprestatie van een gebouw nauwkeurig voorspelt worden. Bij een hoogwaardige uitvoering kan hiermee garantie gegeven worden op het werkelijke energieverbruik.

PassiefHuis Projecterings Pakket (PHHP)
DUBO-Plan stelt een nZEP-Advies op met de bouwfysische berekening PHPP (PassiefHuis Projecterings Pakket). Deze vormt de rekenkern van de nZEB-tool. nZEB staat voor nearly Zero Energy Building en is de Nederlandse vertaling van de PHPP.

Ontwikkeling
Inmiddels is het PHPP ruim 25 jaar gefinetuned en doorontwikkeld door het Passive House Institute (PHI). Dit instituut verricht omvangrijk wetenschappelijk onderzoek aan gebouwen en is een internationaal gerenommeerde koploper voor passief en energieneutraal bouwen. De nZEB-tool is een ontwerptool dat de bouwfysische werking en energieprestatie van zeer energiezuinige passieve gebouwen volledig integraal in beeld brengt.

nZEB-tool een andere standaard in energiebalans
Energieneutraal bouwen zit ook in Nederland in de lift. Een betrouwbare voorspelling van de energiebehoefte wordt belangrijker en de nzeb-tool is hierin een goed gereedschap. De nZEB-tool is een ontwerptool dat de energieprestatie van zeer energiezuinige gebouwen (lees passief bouwen) realistisch inzichtelijk maakt.

DUBO-Plan heeft ruime- en praktische ervaring met de nZEP/ PHPP-berekeningen en brengt op overzichtelijke wijze alle gebouw- en installatieparameters met hun individuele effect op het eind-energieverbruik in kaart.

Tijdens het ontwerptraject met de architect worden mogelijke wijzigingen in bouw- en installatieoplossingen ingevoerd. Wij rekenen vervolgens uit welke effecten deze aanpassingen en wijzigingen hebben op het eindverbruik. Indien gewenst samen met de combinatie met bijbehorende kostenindicaties van deze verschillende bouw- en installatie elementen, is een weloverwogen keuze te maken en ontstaat er een maximale synergie tussen architectuur en energiezuinigheid. DUBO-Plan maakt studies en berekeningen met de nZEP-tool.

Bel of mail ons voor meer informatie of vrijblijvende prijsopgave voor uw project !