Energieprestatievergoeding (EPV)

Verhuurders en huurders hebben vanaf mei 2016 de mogelijkheid om een Energieprestatievergoeding (EPV) af te spreken. De EPV is er voor woningcorporaties en andere verhuurders van sociale huurwoningen.

Verhuurders kunnen een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) nul-op-de-meter-woningen (NOM). Ze krijgen dan een deel terug van hun investeringen om van sociale huurwoningen NOM-woningen te maken. De EPV neemt zo huidige wettelijke belemmeringen weg en stimuleert dat woningen energiezuinig gerenoveerd worden.

Kenmerken NOM-woning
Bij een NOM-woning zijn er energiebesparende maatregelen genomen. Ook heeft de woning energieopwekkende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen.

Wat is de Energieprestatievergoeding (EPV)?
De EPV geldt voor een gegarandeerde energieprestatie van de woonruimte door de verhuurder. Het gaat om energiebesparende én energieleverende voorzieningen aan die woonruimte. De woning moet aan enkele eisen voldoen zoals dat de woning zeer goed geïsoleerd moet zijn. Dit betekent een zeer lage warmtevraag, in ieder geval onder de 50 kWh/m per jaar. Voor de hoogste EPV van maximaal € 1,40/m2 per jaar moet de warmtevraag onder de 30 kWh/m2 per jaar zijn. De hoogte van de EPV is mede afhankelijk van de warmtevraag van de woning.

Bepalingsmethode
De bepalingsmethode voor de warmtevraag is bij ministeriële regeling vastgesteld. De ministeriële regeling verwijst hiervoor naar de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 9500-05 Energieprestatieadvisering. Het gaat in het bijzonder om deelrapport netto warmtevraag, woningen en woongebouwen.

De EPV staat overigens los van de huur. De jaarlijkse huurverhoging heeft geen invloed op de hoogte van de EPV. De EPV telt ook niet mee voor de huurtoeslag.

Normering
Het rapport netto warmtevraag moet voldoen aan hoofdstuk 2 van ISSO 82.5. Deze methode voor het bepalen van de netto warmtevraag is gebaseerd op de NEN 7120, inclusief de correctiebladen C2, C3, C4 en C5.

DUBO-Plan berekend de netto warmtevraag (EPV) volgens bovenstaande normeringen. Bel of mail ons voor meer informatie of vrijblijvende prijsopgave voor uw project !